Rommel, la volpe del deserto

(The Desert Fox: The Story of Rommel - Henry Hathaway, 1951)