La Regina dei Castelli di carta

(Luftslottet som sprängdes, 2009)